Stange karateklubb ble stiftet 06.01.1998 av Anne Grethe og Anders Ingvoldstad. Det er Anders Ingvoldstad, 5 Dan, som er hovedtrener i dag.
Stange Karateklubb er godkjent og medlem av JKA Norway.
Vi har medlemmer i alle aldre, fra 6år til 61 år.
Vi legger stor vekt på at alle skal trives, og ha det moro samtidig som man trener. Hos oss lærer du selvforsvar, konsentrasjon, disiplin og får mye tøy og bøy. Vi har samlinger med graderinger 2 ganger i året.
Stange karateklubb formidler tradisjonell shotokan karate i et spennende, utfordrende og sosialt aktivt miljø, preget av respekt og ydmykhet for egen og andres læring.
Utøverne forplikter seg på følgende grunnsetninger:

  • Unngå voldelig oppførsel.
  • Respekter andre.
  • Dyrk ånden til utholdenhet.
  • Vær trofast.
  • Perfeksjoner din karakter.

Stange Karateklubb driver sin virksomhet i Stange kommune og søker samarbeid med andre klubber for å gi utøverne gode treningsmuligheter, et bredt sosialt fellesskap og sikre kvaliteten i sin utøvelse av stilarten shotokan karate.
Stange Karateklubb er medlem av Norges Idrettsforbund med klubbnummer: 0417.0032 og har vedtekter som harmonerer med standardvedtektene for idrettslag i Norges Idrettsforbund.

seogblisett_staa(200x250)

Vi har nå blitt en Se & bli sett-klubb. Det betyr at våre ledere og trenere opptrer etter Se & bli sett-prinsippet: De skal se nøye etter om våre utøvere trives. Våre ledere og trenere skal også være oppmerksomme på at de selv blir sett, fordi de er rollemodeller. Derfor skal de være klare på at idrett og alkohol ikke hører sammen.Som Se & bli sett-klubb har vi forpliktet oss til å innføre retningslinjer som tydelig sier at hos oss er det ikke lov å drikke alkohol i forbindelse med klubbaktiviteter.

KARATE

Karate er en gammel stridskunst som bygger på teknikk (slag, spark, blokkering og hvordan disse utføres.) Disse blir kalt Kata, som så blir brukt i et mønster, Kumite. Når man går kumite er det blokkeringer, slag, spark som vil passe det ens motstander vil utfører. Slik får utøveren er grunnleggende forståelse for teknikkene.

Karate bygger også på etiske verdinormer. Igjennom treningen lærer man mye om seg selv og andre. Karate er en individuell idrett hvor hver utøver utvikler seg ut i fra egne forutsetninger. Dette gir en høy grad av mestring. Å vinne eller tape er ikke et hovedmål i Karate. Her utvikles ens karakter igjennom hard trening, slik at utøveren vil kunne klare å stå ovenfor de fleste hindringer om det er fysiske overgrep eller konfrontasjon med ens egen ego.